Thank You! / Diolch!

February 29, 2024

Just to say thank you...We couldn't do it without you! What an exciting few years we have ahead of us, with not only the building project but community projects ahead too. Thanks to you we'll be supporting even more people in the community - Diolch o galon!

Dim ond i ddweud diolch... fydden ni ddim yn gallu ei wneud hebddoch chi! Am flynyddoedd cyffrous o'n blaenau, gyda nid yn unig y prosiect adeiladu ond prosiectau cymunedol o'n blaenau hefyd. Diolch i chi byddwn yn cefnogi hyd yn oed mwy o bobl yn y gymuned - Diolch o galon!