SSAP Women Only Zumba Class

Weekly

Come and join this friendly exercise group for women only, run by the Sub Sahara Advisory Panel.

Every Tuesday (Term Time Only) at our new temporary location, Parkminster Church, Minster Road, CF23 5AS.

Register your place on the email above.

*************************

Dewch i ymuno â'r grŵp ymarfer corff cyfeillgar hwn i ferched yn unig, sy'n cael ei redeg gan Banel Ymgynghorol yr Is-Sahara.

Bob dydd Mawrth (Tymor ysgol yn Unig) yn ein lleoliad dros dro newydd, Eglwys Parkminster, Heol Minster, CF23 5AS.

Cofrestrwch eich lle ar yr e-bost uchod.

Previous project
Next project