Welsh Refugee Council- Parent And Toddler Group / Grwp Rhiant A Phlentyn Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Weekly

Welsh Refugee Council Welcomes you to our Play Project at Trinity Centre.

All Parents and Toddlers are welcome!

Tuesday 12:30pm - 2:30pm

Wednesday 12:30pm - 2:30pm

Thursday 10:30am - 12:30pm

A selection of activities, film sessions, games, jigsaws and more to keep you busy!

Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn eich croesawu chi i'n Prosiect Chwarae yng Nghanolfan y Drindod.

Croeso i bob Rhiant a Phlentyn!

Bob dydd Mawrth a dydd Mercher am 12:30 -14:30 a bob dydd lau a dydd Iau am 10:30 - 12:30.

Dewis helaeth o weithgareddau, sesiynnau ffilm, gemau, jigso a mwy i'ch cadw chi'n brysur!

Tuesday | Wednesday | Thursday

Free

12.30am

Previous project
Next project