View Events

Easter Film Club/Clwb Ffilm Pasg

Description

Come one, come all and enjoy Peter Rabbit here at Trinity!

Showing on Wednesday 17th of April at 10:30am - bring the kids, bring the whole family and enjoy some Easter Holiday Fun!

FREE POPCORN!

Entry:

Adults: £1 or 1 Time Credit

Kids: FREE!

Free for asylum seekers

*All children MUST be accompanied by a responsible adult*

************************************************************************************************************************

Dewch yn llu i wylio Peter Rabbit yma yn y Drindod!

Yn dangos ar ddydd Mercher 17eg o Ebrill am 10:30yb - dewch a'r plant, dewch a'r holl deulu i fwynhau hwyl a sbri dros y Gwyliau Pasg!

POPCORN AM DDIM!

Mynediad:

Oedolion: £1 neu 1 Credyd Amser

Plantos: AM DDIM!

Am ddim i geiswyr lloches

*RHAID i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol*

 

Details

  • Trinity Centre
  • 17th April 2019
  • 10:30am
  • £1.00
 

Event Location

Trinity Centre
Four Elms Road
Piercefield Place
Cardiff
Cardiff
CF24 1LE
Wales

Get Directions
Our Mission > Real Stories > Activities & Events >